Advokati u Danskoj. Svi advokati Online


Vlasništvo, slobodan


U martu, moramo se fokusirati na hranu i piće Također, svojine zaštićeni u dodatne protokol da Evropska Konvencija o ljudskim pravima, u kojoj je član jednog glasi: Bilo prirodno ili pravni osoba ima pravo da poštovanje za svoju imovinuNiko ne može biti oduzeto od svoje imovine, osim u javnom interesu i u skladu sa uslove po zakonu i po general principa. Prethodne odredbe međutim na bilo koji način ograničiti pravo države da primjenjuje takve zakone jer smatra da je potrebno za kontrolu koristi od nekretnina u skladu sa generalom kamata ili da osigura plaćanje poreza, drugim optužbama i novčane kazne.