DanskaTamo neće biti uključen biometrija ako si se prijavila za boravka u Farski ostrva i na Grenlandu

Umjesto toga, kao dio prijavu dostaviti kartici sa lica sliku i potpis

Tako rekord će takođe biti završen sa imenom i datumom rođenja i Osoba ID ili stanovnik vanzemaljac kartica broj, ako je ovo poslednji. Je tredjelandstatsborger, samo se prijavite za dozvolu za rad u Danskoj zbog liniji, ne bi trebali da imaju snimljeno biometrija.

Umjesto toga, kao dio prijavu dostaviti kartici sa lica sliku i potpis

Tako rekord će takođe biti završen sa imenom i datumom rođenja i Osoba ID ili stanovnik vanzemaljac kartica broj, ako je ovo poslednji.

Neće snimati otisci kandidata, kao za fizičko razloga je u mogućnosti da daju otiske prstiju