Advokati u Danskoj. Svi advokati Online


Kvoteflygtninge: Preuzeti odgovornost, Danskoj. Pišem pod. Mellemfolkeligt Samvirke


To je daleko od svih zemalja u svijetu, koji je u plan

Takav je naš Danskoj Na žalost, to je samo od njih zapravo preseljena u novu zemljuI PORED procjenjuje da je broj izbjeglica s posebnu zaštitu treba u će doći do, četiri miliona. I tu su i mnogim zemljama u ad-hoc osnovi, dobiti kvoteflygtninge na zahtjev UN flygtningeorgan, PORED. Ali Danska je prvi i preliminarni samo zemlja koja, kao stalno PORED-samarbejderpartner na preseljenje program, koji je suspendiran njeno učešće. Imigraciju i integracije ministar Inger Støjberg je u novembru navodi Ritzau za nakon razloga:"Moramo ga staviti na pauzi, zato moramo biti u stanju da prati. Mi samo treba odmor" Prema vladi, skali od problem integracije kao i broj azila napravio Danska u stanju da"pratio". Mellemfolkeligt Samvirke trenutku je, kakogod, u zajednička operacija-ed sa pet drugih NVO-u Danskoj da preuzmem poruku za veliki broj integrationsfremskridt, kao broj azila po septembra je najmanji broj azil u skoro deset godina. Možeš li citao post ovdje.