DANSKI PRAVNI SISTEM BLIZU DANSKI SUDOVIMA

Danski pravni sistem je baziran na takozvanu dva primjer principu, što znači da strane imaju priliku da se žaliti na odluku suda na viši teren. Viši sud ne mogu ni do isti rezultat (potvrdi) ili izmijeniti sud. Većini slučajeva početi u sudovima prvi primjer sa mogućnost žaliti sudu. Ako slučaj je počelo u okružnom sudu, možda, u posebnim slučajevima doveo do trećeg i najviše primjer, Vrhovni sud. Postoje dvadeset četiri okružni sud u Danskoj. Sve parnica počinje kao početna tačka u sudovima prvi primjer. U posebnim slučajevima, okružni sud može da se odnose građanska parnica na vrhovni sud, ako bilo