Danski — Gyldendal — Den Radnju Danske

Berlingske, — Berlingske Tidende, iz danske, novine, osnovao hofbogtrykker Ernst Henrich Berling. sa ime Kiøbenhavnske danski Post-Glasniku. U novinama je objavljena na početku dva puta sedmično na engleski i paralelno sa verzije na francuskom i njemačke, i naprijed respektivno. i. Ubrzo je postalo u zemlji vođa sa brojnim vijesti i reklame, i to također imao kraljevski dozvola (privilegija) dovesti udlandsnyt. Pored toga, novine privilegija kao odgovorni kundgørelsesblad od Zeland, tj. da građani imala obavezu da mjesto pravni primjećuje takve kao imanja i aukcija u. Nakon osnivač je smrt u nastavila kompanija u porodici vlasništvo, — kao Braća. Berling. U promijenio