Danska potpisuju da je sporno un-izjavu — TV

Danska u ponedjeljak je pristupila UN deklaraciju o migracije na konferenciji u marokanska grad u Marakešu. Danska pripada međunarodnu saradnju. To ne bi trebalo biti bilo sumnje u to. Problem smo suočeni sa, ne možemo riješiti sama. To zahtijeva saradnje,»kaže Lars Løkke Rasmussen. Deklaracija, koji nosi ime Globalnog Sporazum za Sigurno, Bolničar i Redovno Migracije, je stvorio veliku debatu u mnogim zemljama. Cilj je, između ostalih stvari, za borbu protiv ilegalnog migracije, ali i naglašava da imigranata moram biti aktivan deo društva. Vlada kontakte danski narodne Partije se boji da izjava će imati utjecaj na danskom imigracije politika, jer sadrži