Član evropski parlament, slobodan

U martu, moramo se fokusirati na hranu i piće. Također možete sudjelovati u ovoj godini je forårskonkurrence. (Čitam o sitenotice) član Evropski Parlament, EP ili europaparlamentariker su direktno izabran za Evropski Parlament i predstavlja kao takav građani Evropske Unije. Tamo su izbori za Evropski Parlament svakih pet godina. Prvi izbor mi je bio, i najnovije je u maju, što je izabran članova, od kojih je trinaest izabrano u Danskoj. Europaparlamentarikernes snaga i moc je u diplomu je ojačan kad — nedavno nakon Lisbon sporazum je stupio na snagu u. EP’primary parlamenta zadatke je nacrt zakona i postavljanje godišnjeg EU-budžet moći