Brak za stranim parovi u Danskoj — državna uprava

Inače se konsultujem sa državnom Upravom Također možete izabrati da predstavnik da podnesem prijavu u ime od tebe Ako to uradiš, onda ću dati na zabavu je predstavnik ovlašten da podnesem prijavu. Međutim, to je još potrebno za vas staviti na prijavu sa u brak vjere i ljubav. Zabava je predstavnik je možda također, s prednost, koristi od Vlade digitalni pristupnicu i log sa ili tvoj NemID SMS ili se prijavite. Ako ne želiš koristiti digitalni prijavu, mogu biti U otisak u braku, kao iz. Januar će naći ovdje na Vladu sajt, i pošaljite nam zajedno sa svim relevantnim dokumentima.