Banke i hipotekarni kredit stanja

Administrativne informacije o statistikproduktet Indhold Tid Pouzdanost i usikkerhed Sammenlignelighed Tilgængelighed Dodatne dokumentacije Cilj statistika je da rasvetli evolucija monetarne finansijskih institucija (MFI) imovina i obaveze sa posebnim osvrtom na van i depozit. Nacionalna banka će objaviti pojedinca serija podataka od pa nadalje. Podataka od prije jula se zasniva na izračunao istorijski ličnosti. Većina serije počinje od jula. Od objaviti nacionalne Banke podataka, na osnovu Evropska Centralne banke regulisanje (EK) ne. o consolidated bilans na MFI sektoru (centralnom bankom). Od januara objavljuju podatke na osnovu Evropske Centralne banke regulisanje (EK) ne. dvadeset pet na consolidated bilans Monetarne Finansijskih Institucija sektoru