Ažurirani uslovima, zakone i pravila za seafreight

Ovdje ćete pronaći Plave Vode general uslovima, i izbor zakonima u oblasti transport i shippingindustrien Osnova za uniformu i međunarodnih pravila za kočiju robe u moru je vratiti sa usvajanjem Hagu pravila. Ovo su kasnije razvio u Hag-Visby Pravila, što danas smatraju najviše koristi pravna osnova za šta na svetu je najvažnija trgovine i pomorska nacija. Kasnije modernizacije i povećanje shipowners odgovornost je bio pokušaj sa Un-usvajanje do Hamburgu pravila, ali ovo su samo usvojila par zemalja. Najnovije pokušano sa Roterdamu konvencije od, što je otvorena za još jedan produžena rederansvar i ne i najmanje mogućnosti da sporazuma na multimodal