Advokat je glavni zadatak je da ga savetujem. Savjet može biti u slučaju smrti, razdvajanja, ili kupuje kući, građanska parnica, kriminalne stvari, posao savjetovanje m. v

Udruženje uključuje više nego. advokati u Danskoj. Bar vijeće je odbor direktora Udruženje komore. Udruženje radi osigurati samopouzdanje da advokata i da se osigura sve danes zdravo vladavini prava. Danski Advokati su udruženja, gdje je danski advokatske firme raditi zajedno da se razvije i ojačati pravni profesiju. Advokat je glavni zadatak je da ga savetujem. Savjet može biti u slučaju smrti, razdvajanja, ili kupuje kući, građanska parnica, kriminalne stvari, posao savjetovanje m. v. Jedna od najvažnijih zadatke ti kao advokat je da savetujem ljudi. To može biti sa mnogim slučajevima, ali je često u vezi sa smrti, razdvajanja, i kupuju