Advokat

Kao advokat mora da si vješt retoriker, pošto si predstaviti svoju slučajevima, ili oralno ili u pisanju. Takođe, te mora imati detaljan znanje da zakone i pravila u mnogo različitih područja. Posao kao advokat mogu biti zahtjevna, sa dugom radnih dana i kompleksni slučajevi, i ti imaš velika odgovornost da se tvoji klijenti. Jedna od najvažnijih zadatke ti kao advokat je da savetujem ljudi. To može biti sa mnogim slučajevima, ali je često u vezi sa smrti, razdvajanja, i kupuju kuce. Većina advokata prihod dolazi iz konsalting. Druge oblasti je, građanska parnica. Koji je advokat će te zastupati u general