Sporazum o Femernforbindelse potpisao — u Inostranstvu — DRprava povezanost preko Fehmarn Pojas je predložio po prvi put i odbacila zbog visokih cena. Periodično dolazi vezu sa rasprave opet i oboje DSB i privatne interesnim napravi drugačiji prijedloga za vezu. Danskoj i Švedskoj su sporazum o öresund ti obavezuju da radim za stalna veza preko Fehmarn Pojas. U toku godina, opet, sa oba privatnog i javnog kompanije, sa prijedlog za uzor za veze. Danskoj i Njemačke poduzeti zajednički studije o bl. a.

Fehmarn Pojas veza je dio dolazna buržujka vlada je program za vladu. njemački ministrom transporta proglasi po prvi put, to je nemačka vlada želim stalna veza preko Fehmarn Pojas. dansku i njemački ministrom transporta da potpišem ‘deklaraciji’, koja se ponaša kao rukovanje između zemlje koja je veza biti stvarnost. septembra: Široku većinu u dansku Parlament tajno zaključio velikih ugovora o ulaganje u kontekstu dolazi popraviti Fehmarn vezu. marta: Sa glasa protiv samo tri usvojiti Parlament stalna veza između Danskoj i Njemačke