SelskabsAdvokaterne



Nema general pravila kako poslodavac ili radnik ili možda prekine radnom odnosu

Ovo važi i za radnik i posebno poslodavac, kao poslodavac je jaka zabavu u radnom odnosu