registracija — Tinglysningsafgifter naknadePOREZA također je stvorio sveobuhvatan tinglysningsafgiftsvejledning, što se može naći na njihovom sajtu