Realkredit Danskoj — Pravo Na PrivatnostOvdje je hipotekarni kredit, možeš da povratiš i povuci u, pa, to se uklapa u tvoj život, tvoje planove i tvoji snovi