Pojedinac radnik podijeliti vlasništvo: koristi za moj posao. NJORDA Advokatskoj Firmimožda, danski usvojio da te vrati porezne izuzetak za pojedinca radnik dionica

Jula ili kasnije, i doći će na snagu već na

Jula. Tako, tu je novac da spasim, ako kompanija i zaposlenika umešan u aktieordningen, postaje predmet novi porez pravila. To zahtijeva da kompanija restrukturiranje trenutnoj medarbejderaktieordning ili ulazi u dogovor o novom medarbejderaktieordning. Pripremili smo ovo vodi kao alat za kompanija, koje obično želim da razumijem sistema, uključujući znam kako trenutne aktieprogrammer može biti pomeren prema nova pravila