Ovo je kako mi se vaš račun — zdravstveno Osiguranje ‘danskoj’Kao član Grupu Od, i Grupu, i Grupa, možeš da dobijem stipendiju iz danske’. U ogromnoj većini slučajeva — u suštini, više od posto — izvještaj klinicki lekar bill direktno ‘danska’. Trebao si reći da je klinicki lekar da si ti član ‘danska’, pa osigurati da prijavim bil da nas kada si platila. To će stajati na bill, ako postane prebačen u ‘danska’. Ako si u nedoumici, možeš pitati tvoj terapeut ako su izvještaju račun ‘danska’. Za neke usluge, to je uvjet da je bill biti prijavljen direktno nas iz klinicki lekar. To se odnosi, između ostalih stvari: U izjavu od grant možeš vidjeti je li to preduslov za donacije, da je klinicki lekar da prijavim bill elektronski ‘danska’. Novčanice su zastarjele nakon tri godine. To znači da taj ‘danska’ ne daje donacije za lečenje i kupovine koje uzeo mjesto za više od prije tri godine. Ako je klinicki lekar NIJE izveštaj računa ‘danska’, moraš da pošalješ originalni bill pr. Ti postavi račun pod Poruke, Napisao poruku. Na bill, informacije o tvom liječenju će biti navedeno i svoj broj socijalnog osiguranja mora biti na to.

kr. ili više na račun, i ti ćeš takođe treba da postavi račun koje si platila.

To može f

bivša. bio bankovni izvod iz tvoje banke. Ako ste dobili na računu kao pdf dosije i ne mogu ubaciti, to odštampati, priložiti i potpisati nakon izjava:»potvrđujem da primio sam i platio koristi predviđeno u taj račun, i da ne prima ili će se prijaviti za potpuni ili djelomični naknadu troškova sa druge strane