Kvoteflygtninge: Preuzeti odgovornost, Danskoj. Pišem pod. Mellemfolkeligt SamvirkeTakav je naš Danskoj

Na žalost, to je samo

od njih zapravo preseljena u novu zemlju. I PORED procjenjuje da je broj izbjeglica s posebnu zaštitu treba u će doći do, četiri miliona. To je daleko od svih zemalja u svijetu, koji je u plan. I tu su i mnogim zemljama u ad-hoc osnovi, dobiti kvoteflygtninge na zahtjev UN flygtningeorgan, PORED. Ali Danska je prvi i preliminarni samo zemlja koja, kao stalno PORED-samarbejderpartner na preseljenje program, koji je suspendiran njeno učešće. Imigraciju i integracije ministar Inger Støjberg je u novembru navodi Ritzau za nakon razloga:»Moramo ga staviti na pauzi, zato moramo biti u stanju da prati.

Mi samo treba odmor»

Prema vladi, skali od problem integracije kao i broj azila napravio Danska u stanju da»pratio». Mellemfolkeligt Samvirke trenutku je, kakogod, u zajednička operacija-ed sa pet drugih NVO-u Danskoj da preuzmem poruku za veliki broj integrationsfremskridt, kao broj azila po septembra je najmanji broj azil u skoro deset godina. Možeš li citao post ovdje