Kaznu u DanskojPročitao istaknuti član da žrtvaje također imala šansu da.’, i zauzeti stav kako je danski pravni sistem mora liječiti žrtve i počinilaca.

Sud određuje da li zakone su slomljena, a šta je kazna prijestupnik je trebao.

U Danskoj možeš samo biti osuđen na zločin, ako bi bio osuđen za sudiju

Do tada je — formalno govoreći — nevin. Bilo reprodukciju, uključujući štampanje ili kopiranje cijele ili dijelove læringsportalen, samo dozvoljeno, ako instituciju koja je ušla u sporazum sa Copydan Tekst Čvor, i mora biti u ovom sporazum, ograničenja