Intelektualno vlasništvo zakon, slobodanU martu, moramo se fokusirati na hranu i piće. Također možete učestvuju u ove godine je forårskonkurrence. (Čitam o sitenotice) Intelektualno vlasništvo ili intelektualno vlasništvo je porodična termin za retsbekyttelsen intelektualne kreacija, npr umjetnost, slike, književnost, izumi, dizajni, dizajnira i brendove. Zaštiti prava intelektualnog vlasništva je u skladu sa zakonom. Postoje različite zakoni za drugačije predmet koji je štitio. Ti zakoni su često se spominje kao eneretslovene, i imam određene strukturalne karakteristike zajedničko. To je posebno o autorskim pravima, patent čin, brugsmodelloven, dizajn zakon i zaštitni znak zakon.

Uobičajeno za immaterialretslovene je i da su u velikoj mjeri zasnovan na međunarodnom konvencija i sporazuma. Najvažniji i najstarija od ovih je parizu konvencije od i bern konvencije od. Ove i domet kasnije konvencije — nastava i razvio u dan TRAŽI;. U parizu konvencije regulira zaštitu znaci, izumi (patente) i industrijski dizajn.

U bernu konvencija o autorskim pravima

Pored sporazuma u TRAŽI; okriljem je dio danski intelektualno vlasništvo zakon danas je takođe, na osnovu EU regulacija i nedavno je i na underaftaler WTO sporazum. Napokon uspio UNESCO-a certain autorskih prava sporazuma, kao regionalnog (npr Evropi — ne samo EU) drugih sporazuma. Izraz ‘intelektualno vlasništvo’ dolazi od nemačkih zakona i koristi danas u Skandinaviji zemlje. Intelektualno vlasništvo i intelektualno vlasništvo iz dana i kao IP prava, ili PREGLED, koja dolazi iz engleskog termin intelektualno vlasništvo. (‘IP’ bi trebalo u tom kontekstu ne budes zbunjen ni sa interneta protokol ili privatno međunarodnom pravu.)