Euler Hermes — Globalni lider u kreditne osiguranje, kreditne garantuje posao i oporavak dugoveNaš cilj je da zaštitiš svoj posao i pomognem ti da se uspjeh

Naši podaci identificirati pogodan firmi za trgovinu kao uvid u uvjetima pod kojima ste moraju djelovati

Nadgledamo kreditnu rizika, pomaže ti da se izbjegne ekonomske gubitak i provjeriti svoj potencijal i sadašnji kupaca finansijske situacije.

Za neplaćanje oporavak od potraživanja, tako da možeš da se fokusiraš na svoj posao