Ekonomiskt bistånd — za pojedinciEkonomiskt bistånd är ett stöd kao možete dobiti od svojih općini ako imaš ekonomiska problem. Možeš dobiti ekonomiskt bistånd dok ti försörjning (försörjningsstöd) ili dok andra treba kao exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon, ili hemutrustning. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets prihoda och tillgångar. Ekonomiska problem može biti rezultat att čovječe inte mogu försörja zbog av arbetslöshet, sjukdom, ili andra spriječiti. Ibland mogu ekonomiska problem osloniti na att je rame som gör je svårt att få vardagsekonomin att idi ihop. Onda možeš vända do opštine budžet — oh skuldrådgi predmet. U kostar inget att få träffa budžet — oh skuldrådgivare i možeš dobiti savet, stöd och ideje för att se sistem na tvom ekonomi. Nemamo podatke o tome koliko kallar för existensminimum. Što se zove vrijeme numera förbehållsbelopp.

Na sidan Provberäkning možeš göra je förenklad beräkning av na tvom ekonomi je iznad ili ispod nivån na försörjningsstöd. Rezultat je nema garancija för att možeš ili inte mogu försörjningsstöd.

Dina uppgifter sparas inte u sistemu

U socialtjänstlagen je ko su oni kao dio försörjningsstödet och att je ska biti riksnorm för na del av kostnaderna. Riksnormen pokriva kostnader för blaga annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alija. To övriga försörjningsstödet pokriva skäliga kostnader för blaga annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen možeš också se bistånd dok annat du behöver. Ako možeš arbeta måste du enligt lagen stati dok arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt dok försörjningsstöd. Ako ćemo ansöka od ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt sa socialtjänsten u tvom kommun. Du ska även kontakta im da ćemo ha mer informacije om ekonomiskt bistånd, budžet — oh skuldrådgivning ili na hur gledaju samo svoje situacije. Uvijek si rätt att göra je ansökan na bistånd och se prövad. Ako se potpuno ili djelomično avslag na to si ansöker o ska ćeš dobiti napisao odluka sa motivaciju. Da li si inte är nöjd sa beslutet možeš överklaga. Socialtjänsten bedömer och beslutar vem kao ska se bistånd och hur dodaj mi to ska vara. U ska då titta na omständigheterna u varje enskilt pasti. Je grundförutsättning är att čovječe inte mogu da klara av situaciju na svoje proljev att čovjek je försökt. Är čovječe dok exempel arbetslös krävs to att si aktivno söker radi, ili deltar u verksamhet što opštine ili Arbetsförmedlingen je för arbetssökande. Da li ti treba andra insatser för att kunna övergå dok vlastiti försörjning možeš ta staviti sa socialtjänsten