Danska Udruženje komore Širom zemlje i Lokalne Danska advokatske komoreBar savez radi za oboje advokati, građani i društvo. Mi ćemo preuzeti advokatstandens interesa, i radim za centralnu poziciju advokati u društvu. Moramo nadgledati sa advokatima, pa klijentima i njihov novac da me tretiraju kako treba. Pored toga, mi smo se brinu o zakonsku sigurnost, bl. a.

Bar savez radi za oboje advokati, građani i društvo. Mi ćemo preuzeti advokatstandens interesa, i radim za centralnu poziciju advokati u društvu. Moramo nadgledati sa advokatima, pa klijentima i njihov novac da me tretiraju kako treba. Pored toga, mi smo se brinu o zakonsku sigurnost, bl. a.

učestvovanjem aktivno, kada nove zakone