DanskaSIRI registar informacije o tebi u svojoj evidenciji, kada ste se prijavili za boravka ili produženje boravka sa SIRI.

Imaš pravo da dobiti uvid u informacija registrovan na tebe u SIRIs ploče, a ti nemaš pravo da se primjedbi informacijama, koje mislis da su u krivu. Ako želiš da se uvid u ili prigovor na informacije koje SIRI je registrovan na tebe, kontakt SIRI.

SIRI mora pravu, ili izbriši blok informacije, što dokazuje da bude kašnjenje