Brak i razvod AnkestyrelsenOpćini posla sa tvom slučaju, ako ti i tvoj partner je: da li je danski ili nordijskim građanin(e) stalnog boravka u Danskoj ima pravo stalnog boravka u Danskoj pod EU pravila. Državna uprava za pregled, kad dođe do para gdje jednu, ili obe strane su stranih državljana. To je općini državna Uprava, koji pregledati da li ste upoznati uslove da se venčamo u Danskoj.

U većini slučajeva, stvar mora biti doveden pred sudom